Slekt og oldinger
Aneliste (Excel). Tippoldeforeldre i Eidsberg, Høland, Elverum, Åsnes, Vänernäs, Bærum, 2xSilbodal, 6xAlvdal og 2xFolldal.
Mer om folket på anelista.
De jeg kjenner til av mine tippoldeforeldres etterkommere.
Norges oldinger. Oversikt over Norges eldste personer siden 1951, døde og levende.
Gårdsoppsett for Lilleelvdalen (Alvdal, Nedre Folldal og Atnelien) før 1801-tellingene.
Rettinger og tilføyelser til Alvdals nye bygdebok (bind I), utgitt 2012, på Torill Hokstad Steivangs hjemmeside.
Lenke (Excel): Koplingsoversikt mellom gårder, sidenr i bygdebøkene, nye/gamle matrikkelnummere og FT-1801-familier.
Kildeavskrift
Presten/fogdens manntall 1664-66 - for Lilleelvdalen.
Oppsittere ved matrikkelutkastet 1723 - for Lilleelvdalen.
Teignings Roule 1735 - for Lilleelvdalen.
      Registrert av Odd Håkon Tjade og korrekturlest av meg.
Gårdmanntallet 1739 - for Lilleelvdalen.
Militærrulle 31.12.1750 - for Lilleelvdalen.
Ekstraskatten 1762 (Excel) - for Lilleelvdalen m/restancer, Øvre Folldal, Tylldalen, Lesja jernverk og plasser under Lesja prestegård.
      Originalene kan ved selvsyn sees her i Digitalarkivet.
Ungt mannskap 1783 - for Lilleelvdalen.
Mannskapsrulle 1792 - Det Lesjeske kompani. Utplukk av legder fra Øvre-Folldal.
Døde i Alvdal ministerialbok 1907-1919 (Excel)
Folketelling 01.01.1891 (Excel) - Alvdal og Nedre Folldal (Gnr 1-59) med Atnelien (Gnr 20 i Sollia).
      Inneholder også opgave over kreaturhold, udsæd m.m. Atnelien brant opp i 1939.
Skiftekort (Excel) - for Solør og Østerdalen, 1675-77, 1712-74 med mer.
De eldste skiftene - for Lilleelvdalen (377 stykker)
Skifter fra det Søndenfjeldske Oberbergamt - utdrag fra Lilleelvdalen
skifter fra Røros bergrett Utplukk fra gruve- og hyttemiljøet i Røros og Tolga.
Husförhörslängd, AI: 1 1753-56 (Excel) - Silbodal (Årjäng) i Värmland, Sverige (lest mot utydelig filmkort og ikke korrekturlest).
Sokneprest 1737-63 i Kvikne, Hans Christian Bjørn (1707-63) og Anne Magrete Foss(1717-84) mine aner nr 224 og 225.
Artikkel av Henrik-Gerner Olrik i Soraner-bladet for marts 1930, 15. Aarg. No. 3 (GIF-fil).
E-postadressen er janerikaas013
som ligger hos krøllalfa gmail punktum com.