Slekt og oldinger
Aneliste (Excel). Tippoldeforeldre i Eidsberg, Høland, Elverum, Åsnes, Vänernäs, Bærum, 2xSilbodal, 6xAlvdal og 2xFolldal.
Mer om folket på anelista.
De jeg kjenner til av mine tippoldeforeldres etterkommere (pdf).
Gårdsoppsett (pdf) for Lilleelvdalen (Alvdal, Nedre Folldal og Atnelien) før 1801-tellingene.
Lenke (Excel): Koplingsoversikt mellom gårder, sidenr i bygdebøkene, nye/gamle matrikkelnummere og ft-1801-familier.
Frederiks Gave Historielag for Alvdals og Folldal.
Kildeavskrift
Presten/fogdens manntall 1664-66 - for Lilleelvdalen.
Oppsittere ved matrikkelutkastet 1723 - for Lilleelvdalen.
Teignings Roule 1735 - for Lilleelvdalen.
      Registrert av Odd Håkon Tjade og korrekturlest av meg.
Gårdmanntallet 1739 - for Lilleelvdalen.
Militærrulle 31.12.1750 - for Lilleelvdalen.
Ekstraskatten 1762 (Excel) - for Lilleelvdalen m/restancer, Øvre Folldal, Tylldalen, Lesja jernverk og plasser under Lesja prestegård.
      Originalene sees her i Digitalarkivet.
Ungt mannskap 1783 - for Lilleelvdalen.
Mannskapsrulle 1792 - Det Lesjeske kompani. Utplukk av legder fra Øvre-Folldal.
Døde i Alvdal ministerialbok 1907-1919 (Excel)
Folketelling 01.01.1891 (Excel) - Alvdal og Nedre Folldal (Gnr 1-59) med Atnelien (Gnr 20 i Sollia).
      Inneholder også opgave over kreaturhold, udsæd m.m. Atnelien brant opp i 1939.
Skiftekort (Excel) - for Solør og Østerdalen, 1675-77, 1712-74 med mer.
De eldste skiftene - for Lilleelvdalen (377 stykker)
Skifter fra det Søndenfjeldske Oberbergamt - utdrag fra Lilleelvdalen
skifter fra Røros bergrett Utplukk fra gruve- og hyttemiljøet i Røros og Tolga.
Husförhörslängd, AI: 1 1753-56 (Excel) - Silbodal (Årjäng) i Värmland, Sverige (lest mot utydelig filmkort og ikke korrekturlest).
Slektsopptegnelser for Tylldalen og omegn - av Andreas Øverby
Sokneprest 1737-63 i Kvikne, Hans Christian Bjørn (1707-63) og Anne Magrete Foss(1717-84) mine aner nr 224 og 225.
Artikkel av Henrik-Gerner Olrik i Soraner-bladet for marts 1930, 15. Aarg. No. 3 (GIF-fil).
Norges oldinger. Oversikt over Norges eldste personer siden 1951, døde og levende.
E-postadressen er janerikaas013
som ligger hos krøllalfa gmail punktum com.